DXE to wymiennikowa nagrzewnica gazowa z zamkniętą komorą spalania do montażu zewnętrznego.

Przy tworzeniu nagrzewnicy DX zaadoptowane zostały podzespoły i technologia pochodzące z nagrzewnic DXC oraz produkowanych od lat i ciągle udoskonalanych nagrzewnic przemysłowych Winterwarm.

Tym samym nowa seria urządzeń bazuje na sprawdzonych i docenionych już rozwiązaniach. Dzięki zastosowaniu zamkniętej komory spalania użytkownik uzyskuje takie same zalety jak w przypadku nagrzewnic DXC. Kwestią najważniejszą jest całkowite wyeliminowanie emisji spalin i pary wodnej do pomieszczenia. W efekcie uzyskuje się wymierny efekt w postaci mniejszych kosztów produkcji wynikających z ograniczenia wentylacji oraz wyższej zdrowotności zwierząt.

Niezwykłą zaletą nagrzewnic DXE jest możliwość zamontowania jej ich na zewnątrz budynku inwentarskiego, co ułatwia prowadzenie większości prac obsługowych i serwisowych nawet w trakcie cyklu produkcyjnego, kiedy wewnątrz kurnika znajduje się drób. W ten sposób zostaje ograniczona możliwość wprowadzenia do obiektu zanieczyszczeń, w tym także czynników chorobotwórczych, podnosząc tym samym bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych.

Montaż zewnętrzny nagrzewnic eliminuje prowadzenie instalacji gazowej wewnątrz budynku. Ponadto przy zastosowaniu DXE nie ma konieczności wymontowania lub unoszenia nagrzewnic w celu czyszczenia kurnika, ponieważ urządzenia zamontowane są na stałe w ścianach zewnętrznych. W obudowie nagrzewnicy znajduje się duża pokrywa, po zdjęciu której uzyskujemy łatwy dostęp do wymiennika i wentylatora w celu ich czyszczenia pomiędzy rzutami.

Obudowa nagrzewnic DXE składa się z paneli blaszanych i warstwy izolacyjnej.  Panele pokryte są specjalną powłoką malarską, a izolacja skutecznie ogranicza straty cieplne. Bezspoinowy, rurowy wymiennik ciepła i konstrukcja palnika wielopłomieniowego pochodzą z dobrze znanych i od lat funkcjonujących nagrzewnic przemysłowych Winterwarm. Ze względu na pobór czystego powietrza z zewnątrz ryzyko zanieczyszczenia palnika i wystąpienia związanych z tym przestrojów w pracy jest niezwykle niskie.

Cechy charakterystyczne:

 • zamknięta komora spalania,
 • rurowy i całkowicie bezspoinowy wymiennik ze stali aluminiowej
 • montaż zewnętrzny, izolowana obudowa,
 • możliwość regulacji kierunku nawiewu powietrza,
 • 100% recyrkulacji powietrza obiegowego (z pomieszczenia),
 • brak emisji  CO2 do pomieszczenia = mniejsze potrzeby wentylacyjne = mniejsze zużycie energii = mniejsze koszty,
 • szerokie możliwości sterowania,
 • trwała budowa i sprawdzona technologia wielopłomieniowego układu palnikowego,
 • brak konieczności stosowania przewodów powietrzno – spalinowych,
 • podwyższona bezawaryjność i łatwy dostęp do czynności serwisowych ze względu na umiejscowienie na zewnątrz budynku,
 • certyfikat CE.