Nagrzewnice elektryczne DX-EH

Winterwarm DX-EH – czyste ciepło
Zasilanie elektryczne w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii pozwala w efektywny sposób ogrzewać budynki inwentarskie jednocześnie eliminując emisję szkodliwych gazów i zanieczyszczeń do atmosfery. Liczba oddawanych instalacji fotowoltaicznych wykazuje olbrzymią dynamikę, zauważyć można coraz więcej dachów pokrytych panelami. Wzrasta także liczba powstających farm wiatrowych. Zastosowanie nagrzewnic DX-EH umożliwia wykorzystanie potencjału własnych instalacji prądotwórczych i obniżenie kosztów ogrzewania.

W obliczu niestabilnej sytuacji na rynku paliw kopalnych oraz nasilających się zmian klimatycznych użycie nagrzewnic elektrycznych znakomicie wpisuje się    w ideę zrównoważonego korzystania z różnych źródeł energii. Użytkowanie instalacji grzewczych opartych o różnorodne paliwa nie tylko zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa produkcji, ale może być także opłacalne.

Zalety ogrzewania elektrycznego
Zastosowanie nagrzewnic DX-EH pozytywnie wpływa na utrzymanie optymalnych warunków w pomieszczeniu inwentarskim. Łączy ona wszystkie zalety nagrzewnic gazowych z zamkniętą komorą spalania, a więc przede wszystkim brak wydzielania dwutlenku węgla i wilgoci wraz z ciepłem. Dzięki temu w znaczący sposób ograniczyć można koszty związane z wentylacją, której wysoki poziom jest wymagany w przypadku używania nagrzewnic z otwartą komorą spalania. Niska wilgotność powietrza wpływa na utrzymanie suchej ściółki i niską emisję amoniaku. Tym samym DX-EH łączy znakomity efekt eksploatacyjny i wpływa na wysoki dobrostan zwierząt.