Nagrzewnica gazowa DXC

Zastosowanie nagrzewnic agro DXC do ogrzewania budynków inwentarskich ferm drobiu gwarantuje niskie zużycie energii, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów prowadzenia chowu zwierząt oraz sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi i wzrostowi poprzez stworzenie optymalnych warunków termicznych. Te pozytywne efekty wynikają z najważniejszej cechy konstrukcyjnej urządzeń DXC, którą jest zamknięta komora spalania. W układzie tym powietrze do spalania czerpane jest z zewnątrz, a spaliny wyrzucane poza budynek za pomocą koncentrycznego kominka ścienne­go lub dachowego. Poprzez całkowite oddzielenie układu spalania DXC od atmosfery pomieszczenia wyeliminowane zostało wprowadzanie do kurników dwutlenku węgla i pary wodnej, co w znaczącym stopniu wpływa na redukcję potrzeb wentylacyjnych, a tym samym zużycia energii. Obliczenia oraz dane pochodzące z dotychczas użytkowanych obiektów dowodzą, że możliwe do osiągnięcia są nawet 30-sto procentowe obniże­nia kosztów. Zastosowanie zamkniętej komory spalania pozwala także na zmniejszenie wilgotności powietrza w kurniku. Daje to z kolei korzystny efekt w postaci bardziej suchej ściółki co jest pożądane ze względu na mniejsze ryzyko chorób zwierząt. Dobrostan zwierząt, spadek zachorowal­ności i śmiertelności dają wymierny efekt w opłacalności produkcji zwierzęcej.

Cechy charakterystyczne:

 • obudowa ze stali nierdzewnej
 • rurowy wymiennik ciepła ze stali aluminiowanej
 • zamknięta komora spalania
 • elastyczne przewody powietrzno — spalinowe
 • brak emisji CO2 do pomieszczenia = mniejsze potrzeby wentylacyjne = mniejsze zużycie energii = mniejsze koszty
 • cicha praca
 • szerokie możliwości sterowania
 • funkcja wentylacji niezależnej
 • niezawodna i sprawdzona technologia
 • certyfikat CE
 • łatwość czyszczenia i serwisowania
 • wymiennik całkowicie bezspoinowy